KOULUTUKSET

Koulutuksien sisältö on INSTA 800 laatujärjestelmän mukainen. Kuvataan siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä. Esitetään siivouksen teknisen laadun yleiset arviointiperusteet, jotka helpottavat siivousalan asiakkaiden ja palveluntarjoajien välistä yhteistyötä ja viestintää. Yhdessä testattu ja sovittu laatu vähentää väärinymmärrysten riskiä.

Koulutuksissa opittua siivousstandardia pystytään hyödyntämään mm. siivouksen teknisen laadun tarkasteluun, kuinka hyvin tietyllä siivoustekniikalla voidaan päästä pyrittyyn siivoustasoon ja mikä kohteen likataso ja likantumisnopeus on. Standardia voidaan käyttää monipuolisesti erityyppisissä kohteissa, kuten kouluissa, sairaaloissa, toimistoissa, busseissa, tuotantontiloissa ja hotelleissa. Laatujärjestelmä ei ole riippuvainen siivousmenetelmästä, -välineistä tai -järjestelmästä.

INSTA 800 laatujärjestelmään liittyy 4 eri tietotasoa

Tietotaso 1 koulutus on tarkoitettu yrityksen johdolle ja palvelun tilaajalle, joka tekee tarjouspyynnöt ja palvelusopimukset. Koulutus kestää 3 tuntia.

Tietotaso 2 koulutuksessa luodaan valmiudet palvelun tuottajan suorittamaan siivouksen laadun itsearviointiin. Koulutus kestää 6 tuntia.

Tietotaso 3 koulutus on tarkoitettu palvelun tuottajan työjohdolle ja esimiehille, jotka ovat sovituissa auditoinneissa mukana. Koulutus on 2 päiväinen ja oikeuttaa Inspectan sertifiointiin.

Tietotaso 4 koulutus on kokonaisvaltaisin koulutus laadukkaan siivouksen koulutuksesta vastaaville ja suunnittelijoille. Koulutus on 2 päiväinen ja oikeuttaa Inspectan sertifiointiin.